Korrie Besems wordt (tijdelijk) ondersteund door het Mondriaan Fonds.